Andreas Möller

Baptism och andra vardagskänslor

Tag Arkiv: religion i skolan

Rätt och fel av Humanisterna

Riksförbundet Humanisterna, med Christer Sturmark i spetsen, skriver i SVD att Jan Björklund är ”historielös” när han menar att kristendomen och kristna värderingar genomsyrar det svenska samhället, och därför bör ha en särskild plats i skolans religionsundervisning. Och sedan visar Sturmark mfl blixtsnabbt en förbluffande historielöshet i sina egna resonemang. Tanken om medmänsklighet och alla människors lika värde fanns säkert före Jesus tid också – i artikeln nämns till exempel Konfucius som ursprung till ”gyllene regeln” – men för svenskt vidkommande blir ju frågan om dessa tankar fanns i Sverige före Ansgars besök i Birka 830? Kloka medmänniskor har det nog alltid funnits, men om detta var något som i organiserad, formulerad form kom hit med kristendomens intåg, kan man ju knappast hoppa över det steget.

Man talar också om ”det moderna samhällets syn på medicinsk etik, jämställdhet, homosexualitet, äktenskap, vetenskap med mera” som saker som vuxit fram trots kristendomen, snarare än tack vare den. Helt riktigt är det nog så att det inte varit de religiösa institutionerna i Sverige som gått i bräschen i flera av dessa frågor. Men betyder det att kristendomen inte bidragit alls? Skulle Sverige sett likadant ut i dag om vi fortfarande hade varit asatroende? Det kan vi förstås inte veta, men Humanisterna verkar tro sig veta att det hade sett exakt likadant ut. Som om jordmånen man planterar en växt i inte gör någon skillnad för hur växten blir…

Däremot håller jag helt med Humanisterna om att skolans religionsundervisning ska vara undervisning om religioner, och inte i kristen tro. Och jag tycker inte heller kristendomen behöver ha en särställning i skolans undervisning. Men att radera ut hur kristendomen utgjort den mylla våra moderna svenska värderingar vuxit fram ur vore att göra en hel generation historielösa. Nu har jag förstås inte läst hela Skolverkets förslag, men det hela känns ändå som en storm i ett vattenglas. Så långt jag kan se verkar förslaget till kursplan göra just det jag beskrev ovan, och till Humanisternas förtret verkar kristendomen även fortsättningsvis finnas med bland de religioner eleverna ska få lära sig om… 🙂

Media: SVD, Dagen

Annonser