Andreas Möller

Baptism och andra vardagskänslor

Svensk baptisthistoria, del 3

Efter nyårsfirande mm är det så dags för del 3 i serien med glimtar ur den svenska baptisthistorien. Alla uppgifter och citat är som vanligt från den bok som gavs ut till 100-årsjubiléet 1948 (”Svensk baptism 1848-1948”). I del 2 befann vi oss på den femte konferensen 1869, och vi tar vårt avstamp där även i dag:

Kvinnopredikans vara eller icke vara

Konferensen 1869 diskuterade bland annat tre bibelställen (1 Kor 1.30, Gal 5:17 och 1 Kor 14:34), och hur man utifrån dom skulle ställa sig till kvinnliga predikanter. Särskilt Paulustexten i 1 Kor 14:34 verkar ju ge vid handen att kvinnor inte ska predika i församlingen, och jag antar att konferensens fråga var ungefär den samma som vi ofta ställer oss i dag: är detta en evig sanning, eller en tidsbunden ordning specifik för den församlingen Paulus skriver till?

När det gäller konferensens beslut, sätter jubileumsbokens redaktörer rubriken ”Intet förbud mot kvinnopredikan”. Referatet är dock lite mer obestämt – man rapporterar att ”när det gäller kvinnans rätt att yttra sig i församlingen tycktes åsikterna i allmänhet vara obestämda. Dock uttalades, att kvinnan ej må intaga mannens ställning.” Vad nu det betyder… Men man får nog ändå ge konferensen lite credit här. Det var 1869, trots allt, och bara det faktum att man tog upp frågan – och inte sa blankt nej – bör ha varit ett stort steg framåt.

Gemensam tillsyn

Den tionde konferensen 1884 diskuterade bildandet av ett sällskap för baptisternas mission i utlandet, och kom fram till att tiden nu var inne för ett sådant. En annan fråga som dryftades formulerades så här:

Är något för distriktsföreningar eller konferens att göra med avseende på övervakande av predikanternas lärosätt?

Många av de tidiga baptisterna blev lagförda eller till och med landsförvisade för sin tros skull, och det hade inte på något sätt upphört på 1880-talet. 1881 dömdes tex baptistpredikanten C.V. Palmblad i Skövde till dagsböter för att ha brutit mot kyrkorådets förbud för honom att predika. För en gemenskap som brutit sig fri från ett sammanhang där det fanns en fastslagen officiell lära, med sanktionssystem för oliktänkande, är förstås frågan om någon sorts tillsyn inte enkel. Konferensen gjorde dock efter relativt kort diskussion följande uttalande:

Konferensen rekommenderar, att distriktsföreningarna oftare än hittills och mera allmänt föranstalta predikantmöten inom sina distrikt, på det att de predikande bröderna måtte vid dessa möten kunna få tillfälle att noggrannare lära känna varandras uppfattningar om bibelns sanningar och när sådant tarvas rätta varandra med ledning av Guds ord.

Alltså – här fanns rum för olika uppfattningar om hur bibeln ska tolkas! Ibland blir det dock galet, och då inträder den kollegiala tillsynen. Det är med andra ord vid pastorsmöten och konferenser baptisternas väg stakas ut, och ofta (men inte alltid) blir beslutet att låta mångfalden råda.

Ingen lärobok – endast Bibeln!

Konferensen 1884 diskuterade också om man borde sammanställa en lärobok i kristendomskunskap för barnen, och samtalet pågick under två sessioner. Många var för förslaget, medan andra var klart emot. Konferensen enades om följande uttalande:

Konferensen förordar ej någon lärobok som skulle delvis ersätta eller uttränga bruket av bibeln, utan blott en kort anvisning eller ledtråd, däri bibelställena äro sammanförda under vissa rubriker till ledning för en ordnad undervisning för barn i allmänhet och för ungdom som gått i söndagsskolan.

Ännu en underbart lång mening…! Men i korthet så ville man inte skriva någon lärobok, eftersom den med nödvändighet skulle bli ett urval. Det viktiga är att var och en själv läser bibeln, och kommer till en egen insikt. En ”bibelguide” gick bra, men inget fick tränga undan den egna läsningen av bibeln.

Jag inser att jag nog måste sätta punkt där. Men jag återkommer inom kort med del 4, där vi får vara med när ”Sällskapet Svenska Baptistmissionen” bildas, och läsa några visdomsord från Anders Wiberg mfl.

Ett svar till “Svensk baptisthistoria, del 3

  1. Tänk själv 03 januari 2010 kl. 11:01

    Spännande liten serie, sommaruppväxt på Vallers är jag lite smygbaptist./PASahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: